Karszew, 21 marca 2019

Zmiana nazwy firmy

Szanowni Państwo,
Z początkiem wiosny mamy zaszczyt ogłosić, że od teraz Mycoculture, dawna dywizja grupy Greenyard, będzie działać pod nazwą Agaris. Dywizja Greenyard Mycoculture stała się samodzielną organizacją jesienią 2018 roku. Razem z nowym rodzinnym udziałowcem Straco, Agaris będzie dalej koncentrować się na rozwoju, produkcji i komercjalizacji wysoko jakościowych podłoży uprawowych.
Słowo Agaris pochodzi z łaciny i wywodzi się od czasownika ago (/’a.go:/ wprawiać w ruch, czynić, działać). Oznacza, że coś „zostanie zrobione” lub, w przypadku roślin, „będzie uprawiane”. Ponadto nazwa ta jest neutralna z językowego punktu widzenia, łatwa do wymówienia dla każdego niezależnie od narodowości, co jest istotne dla przedsiębiorstwa działającego w sześciu krajach i sprzedającego swoje wyroby na całym świecie. Agaris składać będzie się z dwóch dywizji, Myco (podłoża do uprawy grzybów) oraz Horti (podłoża do uprawy roślin).
Jest nam bardzo miło, że możemy podzielić się z wami naszą nową nazwą. Z naszą szeroką gamą niezawodnych jakościowo podłoży, chcemy mieć znaczący udział w zrównoważonym rozwoju, osiąganiu zamierzonych wyników i poszanowaniu ludzi i środowiska. Chcemy rosnąć razem z naszymi klientami i partnerami dzięki oferowaniu personalizowanych rozwiązań, wydajnemu łańcuchowi dostaw oraz zaangażowaniu.” mówi Stefaan Vandaele, CEO Agaris.
Nowa nazwa naszej firmy pociągnie za sobą kilka zmian dla Państwa, jako klienta. Nadal będziemy zapewniać Państwu wysoko jakościowy produkt oraz doskonałą obsługę. Jednak w najbliższym czasie oprócz nazwy zmienią się takie dane jak NIP, REGON oraz KRS naszej firmy (będziemy Państwa informować na bieżąco). Ci sami pracownicy, którzy dotychczas Państwa obsługiwali, będą teraz dostępni pod nowymi adresami mailowymi, skonstruowanymi wg zasady: imię.nazwisko@agaris.eu (bez polskich znaków). Dotychczasowe adresy mailowe pozostaną aktywne jeszcze przez pewien czas.

Dziękujemy za zaufanie, którym nas Państwo obdarzacie

Z wyrazami szacunku,

Stefaan Vandaele                                                                          Rafał Nawrocki

CEO Agaris                                                                                      Dyrektor Zarządzający Dywizji Myco Agaris