Proces produkcyjny

Firma Firma Greenyard Mycoculture Poland jest producentem najnowocześniejszego podłoża do uprawy pieczarek wytwarzanego z najwyższej jakości ekologicznych surowców.

Produkt powstaje wyłącznie z surowców naturalnych: słomy, pomiotu kurzego, wody i niewielkich ilości gipsu. W procesie produkcyjnym nie stosuje się żadnych, dodatkowych środków chemicznych do poprawienia jakości. Gotowe podłoże charakteryzuje się najwyższą czystością mikrobiologiczną i chemiczną.

Wysokie kwalifikacje oraz dyscyplina pracowników w połączeniu z nowoczesną techniką i precyzyjnym procesem technologicznym gwarantują zachowanie daleko idących środków bezpieczeństwa w zakresie czystości stosowanych surowców i higieny na terenie zakładu -dzięki temu produkt GREENYARD posiada najwyższą jakość i jest w pełni ekologiczny.

I FAZA

W produkcji podłoża do uprawy pieczarek stosowane są następujące procesy:

  1. sporządzanie wodnego roztworu pomiotu kurzego
  2. mieszanie roztworu z gipsem w celu korekty odczynu pH
  3. fermentacja słomy w sporządzonym roztworze pomiotu i gipsu
  4. fermentacja i napowietrzanie podłoża

1. Mieszanie surowców

2. Namaczanie

3. Przerzut fazy I

Następnie, namoczona w ten sposób słoma przewożona jest na pryzmę układaną na specjalnej, napowietrzanej posadzce. Proces fermentacji średnio trwa ok. 14 dni.

 

II FAZA

Gotowe podłoże I fazy jest ładowane do komór pasteryzacyjnych, gdzie odbywa się proces pasteryzacji w masie, tzn. obróbka termiczna mająca na celu zniszczenie drobnoustrojów szkodliwych dla rozwoju grzybni. W czasie załadunku stale regulowana jest wilgotność podłoża do poziomu przewidzianego procesem technologicznym.

 

Załadunek podłoża do fazy II

Etap II fazy trwa, w zależności od parametrów kompostu, od 5 do 6 dni.

   

III FAZA

 

Sianie grzybni

Podłoże II fazy po zakończonym procesie jest przeładowywane do komór przerostowych, w których odbywa się proces wzrostu grzybni tzw. inkubacja. Na tym etapie, grzybnia pieczarki jest wsiewana podczas przeładunku z komór pasteryzacyjnych do przerostowych.

Przerost podłoża w komorach trwa średnio 16 dni. Do gotowego podłoża III fazy dodawany jest dokarmiacz białkowy, który podnosi plony z uprawy i jakość uzyskiwanych pieczarek.

   

SPRZEDAŻ FAZY III