1.       FUNGIS

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI FUNGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA ŁĄCZĄCA SIĘ)

Zarząd Spółki FUNGIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Woli Makowskiej (Wola Makowska 124A, 96-124), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000058173, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 21  Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 27 kwietnia 2018 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek o następującej treści:

2.       GREENYARD MYCOCULTURE POLAND

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI GREENYARD MYCOCULTURE POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA ŁĄCZĄCA SIĘ)

Zarząd Spółki GREENYARD MYCOCULTURE POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Karszewie (Karszew 42, 98-100), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000591343, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 21  Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 27 kwietnia 2018 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek o następującej treści:

3.       MADARCH FUNGIS

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI MADARCH FUNGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA ŁĄCZĄCA SIĘ)

Zarząd Spółki MADARCH FUNGIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Woli Makowskiej (Wola Makowska 124A, 96-124), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000572234, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 21  Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 27 kwietnia 2018 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek o następującej treści: