Produkcja

Proces produkcyjny

Firma MYKOGEN POLSKA jest producentem najnowocześniejszego podłoża do uprawy pieczarek wytwarzanego z najwyższej jakości ekologicznych surowców.

Produkt powstaje wyłącznie z surowców naturalnych: słomy, pomiotu kurzego, wody i niewielkich ilości gipsu. W procesie produkcyjnym nie stosuje się żadnych, dodatkowych środków chemicznych do poprawienia jakości. Gotowe podłoże charakteryzuje się najwyższą czystością mikrobiologiczną i chemiczną.

Wysokie kwalifikacje oraz dyscyplina pracowników w połączeniu z nowoczesną techniką i precyzyjnym procesem technologicznym gwarantują zachowanie daleko idących środków bezpieczeństwa w zakresie czystości stosowanych surowców i higieny na terenie zakładu -dzięki temu produkt Mykogen posiada najwyższą jakość i jest w pełni ekologiczny.

 • Mycie i dezynfekcjaMycie i dezynfekcja
 

I FAZA

W produkcji podłoża do uprawy pieczarek stosowane są następujące procesy:

 1. sporządzanie wodnego roztworu pomiotu kurzego
 2. mieszanie roztworu z gipsem w celu korekty odczynu pH
 3. fermentacja słomy w sporządzonym roztworze pomiotu i gipsu
 4. fermentacja i napowietrzanie podłoża
 
 • 1. Mieszanie surowców
 • Mieszanie surowców
 • Mieszanie surowców
 • 2. Namaczanie
 • Namaczanie
 • Namaczanie
 • 3. Przerzut fazy I
 • Przerzut fazyPrzerzut fazy

Następnie namoczona w ten sposób słoma przewożona jest na pryzmę układaną na specjalnej, napowietrzanej posadzce. Proces fermentacji średnio trwa ok. 14 dni.

   

II FAZA

Gotowe podłoże I fazy jest ładowane do komór pasteryzacyjnych, gdzie odbywa się proces pasteryzacji w masie, tzn. obróbka termiczna mająca na celu zniszczenie drobnoustrojów szkodliwych dla rozwoju grzybni. W czasie załadunku stale regulowana jest wilgotność podłoża do poziomu przewidzianego procesem technologicznym.

 • Załadunek podłoża do fazy II
 • Załadunek podłożaZaładunek podłoża
 • Załadunek podłożaZaładunek podłoża

Etap II fazy trwa, w zależności od parametrów kompostu, od 5 do 6 dni.

   

III FAZA

 • Sianie grzybni
 • Sianie grzybniSianie grzybni
   

Podłoże II fazy po zakończonym procesie jest przeładowywane do komór przerostowych, w których odbywa się proces wzrostu grzybni tzw. inkubacja. Na tym etapie, grzybnia pieczarki jest wsiewana podczas przeładunku z komór pasteryzacyjnych do przerostowych.

Przerost podłoża w komorach trwa średnio 16 dni. Do gotowego podłoża III fazy dodawany jest dokarmiacz białkowy, który podnosi plony z uprawy i jakość uzyskiwanych pieczarek.

   

SPRZEDAŻ FAZY III

 • SPRZEDAŻ FAZY III
 • SPRZEDAŻ FAZY III
 • SPRZEDAŻ FAZY III
 • SPRZEDAŻ FAZY III