Zarząd

Zarząd Mykogen Polska S.A.

  • Prezes Zarządu - Rafał Nawrocki

Prezes Zarządu - Rafał Nawrocki

  • Dyrektor Operacyjny - Michał Kominiak

Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny - Michał Kominiak

  • Dyrektor Finansowy - Joanna Komorowska

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy - Joanna Komorowska