Historia i misja

40 letnia tradycja

Historia firmy Mykogen sięga lat 70-dziesiątych, kiedy Rodzina Małuszyńskich rozpoczęła uprawę pieczarek. Przez kolejne dwie dekady przedsiębiorcy przechodzili przez wszystkie etapy udoskonalania produkcji podłoża i upraw pieczarek, rozwijając firmę. Aktualnie celem Mykogen jest dynamiczny rozwój, precyzyjne zabezpieczanie potrzeb klientów, przy wykorzystaniu potencjału pracowników i najlepszych rozwiązań technologicznych. Nasze działania realizujemy w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem standardów etycznych.
 • Listopad 2012 – przekształcenie firmy w spółkę kapitałową
 • 2009 – rozpoczęcie produkcji podłoża fazy II na Ukrainie
 • 2008 – budowa zakładu produkcyjnego na Ukrainie
 • 2006 – rejestracja marki Mikogen Ukraina
 • 2004 – uruchomienie produkcji podłoża fazy II I III w Karszewie
 • 1999 – rozpoczęcie produkcji podłoża fazy I w Karszewie dla potrzeb zakładu w Orpelowie
 • 1995  – start produkcji podłoża fazy II w kostce w Orpelowie z przeznaczeniem na rynek Polski; podłoże fazy I jest nabywane od producentów zewnętrznych
 • 1982 – uruchomienie nowoczesnego zakładu produkującego grzybnię pieczarki
 • 1978 – rozpoczęcie produkcji podłoża do upraw na własne potrzeby
 • 1974 – zwiększenie mocy produkcyjnych połączony z inwestycjami w technologie
 • 1970 –  pierwsza mała pieczarkarnia Rodziny Małuszyńskich
 
 • historia 1
 • hitoria 2