40 letnia tradycja

 

Historia i wartości

Historia

Firma Greenyard Mycoculture Poland, jeden z liderów polskiego rynku podłoża pod pieczarki, rozpoczęła swoją działalność w latach 70-tych XX wieku od niewielkiej hodowli grzybów. Z czasem zakład rozrastał się i zmieniał profil swojej działalności – rozpoczął produkcję podłoża pod uprawę pieczarek.

Przez wiele lat firma działała na europejskim rynku pod nazwą Mykogen Polska. W grudniu 2017 r. spółka weszła w skład grupy Greenyard, lidera na rynku warzyw, owoców, podłoży ogrodniczych oraz grzybów, i przyjęła nazwę Greenyard Mycoculture Poland.

Obecnie w skład firmy wchodzą cztery zakłady – dwa w centralnej Polsce, w Karszewie i Woli Makowskiej, oraz dwa na Ukrainie, w Wilii i Humaniu.

Celem Greenyard Mycoculture Poland jest dynamiczny rozwój, precyzyjne zabezpieczanie potrzeb klientów, przy wykorzystaniu potencjału pracowników i najlepszych rozwiązań technologicznych. Nasze działania realizujemy w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem standardów etycznych.

Grudzień 2017 – wejście do Grupy Greenyard

Listopad 2012 – przekształcenie firmy w spółkę kapitałową

2009 – rozpoczęcie produkcji podłoża fazy II na Ukrainie

2008 – budowa zakładu produkcyjnego na Ukrainie

2006 – rejestracja marki Mikogen Ukraina

2004 – uruchomienie produkcji podłoża fazy II I III w Karszewie

1999 – rozpoczęcie produkcji podłoża fazy I w Karszewie dla potrzeb zakładu w Orpelowie

1995  – start produkcji podłoża fazy II w kostce w Orpelowie z przeznaczeniem na rynek Polski; podłoże fazy I jest nabywane od producentów zewnętrznych

1982 – uruchomienie nowoczesnego zakładu produkującego grzybnię pieczarki

1978 – rozpoczęcie produkcji podłoża do upraw na własne potrzeby

1974 – zwiększenie mocy produkcyjnych połączony z inwestycjami w technologie

1970 –  pierwsza mała pieczarkarnia Rodziny Małuszyńskich