Aktualności

Warunki Handlowe

Warunki Handlowe Niniejsze Warunki Handlowe mają zastosowanie do umów sprzedaży podłoża do produkcji pieczarek (dalej: Umowy) zawartych pomiędzy Greenyard Mycoculture Poland S.A. z siedzibą w Karszewie (dalej: Greenyard) a Kupującym (dalej: Kupujący), łącznie zwanymi...